Vår verksamhet

De Blindas Vänner stödjer synskadade enligt WHO:s definition, dvs blinda och synsvaga.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommunerna Göteborg, Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad.

Ung kvinna i hatt som tittar mot horisonten

Vi stödjer

  • Enskilda blinda eller synsvaga
  • Föreningar
  • Institutioner
  • Kompetenshöjande åtgärder
  • Forskning och utveckling

Mer detaljerad information hittar du under Det vi stödjer