Exempel på projekt

Sedan 1889 har De Blindas Vänner varje år bidragit till olika typer av projekt. Det gäller för enskilda blinda och synskadade, men också föreningar och skolor. Här kan du ta del av några av alla de projekt stiftelsen har gett ekonomiskt stöd till.

kvinna tittar mellan röda lönnlöv

Prematuritetsretinopati (ROP, Retinopathy of Prematurity).

Professor Ann Hellströms grupp vid inom den pediatriska oftalmologin och vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet med sin forskning kring Prematuritetsretinopati.

Ögonbottenfotografering med adaptiv teknik

Zoran Popovic vid avdelningen för oftalmologi och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet har fått forskningsbidrag för sitt arbete med ögonbottenfotografering med adaptiv teknik.

Förbättrad diagnostik av skador på ögats gula fläck

Med. dr Christina Winther vid avdelningen för oftalmologi och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet har fått bidrag till forskning kring förbättrad diagnostik av skador på ögats gula fläck.

Att få embryonala stamceller att utvecklas till humana hornhinneceller

Docent Charles Hansson, vid Enheten för reproduktionsmedicin har fått bidrag för sitt arbete med att få embryonala stamceller att utvecklas till humana hornhinneceller.

Förvärvad och genetisk påverkan av ögats tillväxt och synfunktion

Docent Marita Andersson Grönlund vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet för hennes forskning kring förvärvad och genetisk påverkan av ögats tillväxt och synfunktion.

Läs mer om projekten vi stödjer länk