Det vi stödjer

Enskilda blinda eller synsvaga
Vårt mål är att underlätta i vardagen. Det kan gälla utbildning, rekreation, lägerverksamhet, studier, hobbyverksamhet, hjälpmedel och åtgärder. Vi bidrar inte till sådant som stat, landsting eller kommun har ansvar för.

Föreningar som driver verksamhet för synskadade för att motverka ensamhet och isolering. Det kan gälla utrustning, aktiviteter, rekreation och studier. Vi bidrar inte till kostnader för administration.

Institutioner som skolor och liknande som vänder sig till och betjänar synskadade och kan avse hjälpmedel eller utrustning.

Tre personer jublar och lyfter händerna

Kompetenshöjande åtgärder för personer som i sitt arbete ger hjälp eller service, rehabiliterar, utbildar eller på annat sätt bistår synskadade.

Forskning och utveckling
Verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.