De Blindas Vänner

Föreningen bildades 1889 och ombildades till stiftelse 2017. Vårt mål är att stödja de blinda. Det gör vi genom hjälp till självhjälp och att bidra till åtgärder som syftar till att förebygga blindhet. Vårt verksamhetsområde är inom Göteborgs och Bohuslän.

Man som sitter på en sten vid havet i solnedgång

Vi förvaltar även följande stiftelser:

  • Stiftelsen Anna Brobäcks Minne
  • Stiftelsen Fru Hilda Foghts donationsfond för blinda
  • Stiftelsen Gerhard och Maria Ericssons donation till De Blinda
  • Stiftelsen Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse
  • Stiftelsen John och Binnie Lindebergs Blindvårdsfond
  • Stiftelsen Ottilia Hanssons Testamentsfond
  • Stiftelsen Gertrud Wolffs donation
  • Stiftelsen Ernst Wendts donation till De Blindas Vänner i Göteborg