Vår verksamhet


De Blindas Vänner stödjer synskadade enligt WHO:s definition, dvs blinda och synsvaga.
Vårt geografiska verksamhetsområde är kommunerna Göteborg, Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad.

DBV stödjer


Enskilda blinda eller synsvaga
Vårt mål är att underlätta i vardagen. Det kan gälla utbildning, rekreation, lägerverksamhet, studier, hobbyverksamhet, hjälpmedel och åtgärder.
Vi bidrar inte till sådant som stat, landsting eller kommun har ansvar för.

Föreningar som driver verksamhet för synskadade för att motverka ensamhet och isolering. Det kan gälla utrustning, aktiviteter, rekreation och studier.
Vi bidrar inte till kostnader för administration.

Institutioner som skolor och liknande som vänder sig till och betjänar synskadade och kan avse hjälpmedel eller utrustning.

Kompetenshöjande åtgärder för personer som i sitt arbete ger hjälp eller service, rehabiliterar, utbildar eller på annat sätt bistår synskadade.

Forskning och utveckling
Verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.

Utdelning


Under de senaste fem åren har DBV kunnat dela ut cirka 3,5 mkr per år. 15% av det totala beloppet har gått till enskilda synskadade, 40% till föreningar, 30% till forskning och resten till gruppen övriga.
Medeltalet ansökningar är ca 160 per år.