Kontakt


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Per Wikander, Sekreterare
Tel 0303-77 34 10

Lena-Britt Hansson, Danske Bank
Tel 0752 - 48 41 43

Adress:
Stiftelsen De Blindas Vänner
c/o Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 110 55
404 22 Göteborg