Ansökan av medel från DBV


Ansökningstid


Styrelsen har tre sammanträden per år. Ansökningar behandlas vid april- och oktobermötena. För att säkert bli behandlade skall ansökningar vara inkomna senast:
  • 30 april. Ansökningar inkomna innan detta datum behandlas i maj
  • 31 oktober. Ansökningar inkomna innan detta datum behandlas i november

För enskilda synskadade skall ansökan innehålla:
  • Namn, ålder, adress och telefon.
  • Synskadans grad (blind, grav synskada eller synskada).
  • Ändamålet för vilket bidrag söks samt belopp (eventuellt specificerat på kostnader). Gäller det rekreationsresa skall det anges om ledsagare krävs och vem som är ledsagare.
  • Årsinkomst före skatt. Skattemyndigheten förutsätter att enskilda som får bidrag skall vara "behövande", vilket betyder en årsinkomst under 150.000 kronor. I årsinkomst ingår lön, pension och kapitalinkomster. Kopia av taxerad inkomst bifogas när tveksamhet råder. Om förmögenheten överstiger 100.000 kronor skall detta anges.
  • Kontonummer, Bankgiro eller Plusgirokonto
  • Om bidrag sökts från annan fond eller stiftelse för samma ändamål.
  • Egenhändig underskrift av den sökande.

Här hittar du ansökningshandlingar som pdf-dokument: